Elektrické veličiny

Kalibrujeme: Stejnosměrné napětí, střídavé napětí, stejnosměrný proud, střídavý proud, stejnosměrný a střídavý výkon, revizní přístroje, RLC, Vf napětí, vysoké střídavé napětí, vysoké stejnosměrné napětí.

STEJNOSMĚRNÉ NAPĚTÍ  ( 1 ): měřidla, zdroje a kalibrátory stejnosměrného napětí; multimetry analogové; multimetry číslicové; voltmetry analogové; voltmetry číslicové; kalibrátory napětí; multifunkční kalibrátory; zdroje napětí; osciloskopy; elektrická část  pH metrů; měřidla pro revize elektrických sítí a elektrických předmětů; měřidla impedance sítě; měřidla izolací; měřidla zemních odporů; měřidla přechodových odporů; měřidla proudových a napěťových chráničů; měřidla unikajících proudů; měřící přístroje univerzální pro revize elektrických sítí; měřící přístroje univerzální pro revize elektrických předmětů; měřící přístroje pro zkoušky elektrických strojů a předmětů; kontrolní a testovací zařízení a jejich části;

STŘÍDAVÉ NAPĚTÍ  ( 2 ): měřidla, zdroje a kalibrátory střídavého napětí; multimetry analogové; multimetry číslicové; voltmetry analogové; voltmetry číslicové; kalibrátory napětí; multifunkční kalibrátory; zdroje napětí; osciloskopy; měřidla pro revize elektrických sítí a elektrických předmětů; měřidla impedance sítě; měřidla izolací; měřidla zemních odporů; měřidla přechodových odporů; měřidla proudových a napěťových chráničů; měřidla unikajících proudů; měřící přístroje univerzální pro revize elektrických sítí; měřící přístroje univerzální pro revize elektrických předmětů; měřící přístroje pro zkoušky elektrických strojů a předmětů; kontrolní a testovací zařízení a jejich části;

STEJNOSMĚRNÝ PROUD  ( 3 ): měřidla, zdroje a kalibrátory stejnosměrného proudu; multimetry analogové; multimetry číslicové; ampérmetry analogové; ampérmetry číslicové; ampérmetry klešťové; zdroje proudu; kalibrátory proudu; multifunkční kalibrátory; proudové sondy; osciloskopy; měřidla pro revize elektrických sítí a elektrických předmětů; měřidla impedance sítě; měřidla izolací; měřidla zemních odporů; měřidla přechodových odporů; měřidla proudových a napěťových chráničů; měřidla unikajících proudů; měřící přístroje univerzální pro revize elektrických sítí; měřící přístroje univerzální pro revize elektrických předmětů; měřící přístroje pro zkoušky elektrických strojů a předmětů; kontrolní a testovací zařízení a jejich části

STŘÍDAVÝ PROUD  ( 4 ): měřidla, zdroje a kalibrátory střídavého proudu; multimetry analogové; multimetry číslicové; ampérmetry analogové; ampérmetry číslicové; ampérmetry klešťové; zdroje proudu; kalibrátory proudu; multifunkční kalibrátory; proudové sondy; osciloskopy; měřidla pro revize elektrických sítí a elektrických předmětů; měřidla impedance sítě; měřidla izolací; měřidla zemních odporů; měřidla přechodových odporů; měřidla proudových a napěťových chráničů; měřidla unikajících proudů; měřící přístroje univerzální pro revize elektrických sítí; měřící přístroje univerzální pro revize elektrických předmětů; měřící přístroje pro zkoušky elektrických strojů a předmětů; kontrolní a testovací zařízení a jejich části;

STEJNOSMĚRNÝ A STŘÍDAVÝ VÝKON  ( 5 ): wattmetry, kalibrátory výkonu; multifunkční kalibrátory; kontrolní a testovací zařízení a jejich části;

ODPOR  ( 6 ): měřidla elektrického odporu a elektrické rezistory; multimetry analogové; multimetry číslicové; ohmmetry; odporové můstky; technické kompenzátory; etalonové rezistory; odporové dekády; kalibrátory odporu; multifunkční kalibrátory; osciloskopy; měřidla pro revize elektrických sítí a elektrických předmětů; měřidla impedance sítě; měřidla izolací; měřidla zemních odporů; měřidla přechodových odporů; měřidla proudových a napěťových chráničů; měřidla unikajících proudů;

REVIZNÍ PŘÍSTROJE  ( 7 ): měřící přístroje univerzální pro revize elektrických sítí; měřící přístroje univerzální pro revize elektrických předmětů; měřící přístroje pro zkoušky elektrických strojů a předmětů; kontrolní a testovací zařízení a jejich části; měřidla pro revize elektrických sítí a elektrických předmětů; měřidla impedance sítě; měřidla izolací; měřidla zemních odporů; měřidla přechodových odporů; měřidla proudových a napěťových chráničů;  měřidla unikajících proudů; měřící přístroje univerzální pro revize elektrických sítí; měřící přístroje univerzální pro revize elektrických předmětů; měřící přístroje pro zkoušky elektrických strojů a předmětů; kontrolní a testovací zařízení a jejich části;

RLC  ( 8 ): kalibrace etalonů a měřidel impedance; měřiče R,L,C; dekády R,L,C; etalony R,L,C;

Vf NAPĚTÍ  ( 9 ): měřidla vysokofrekvenčního napětí, generátory vf napětí, měřidla vf  napětí;

VYSOKÉ STŘÍDAVÉ NAPĚTÍ  ( 10 ): měřidla a zdroje vysokého střídavého napětí; měřidla pro revize elektrických sítí a elektrických předmětů; měřidla impedance sítě; měřidla izolací; měřidla zemních odporů; měřidla přechodových odporů; měřidla proudových a napěťových chráničů; měřidla unikajících proudů; měřící přístroje; univerzální pro revize elektrických sítí; měřící přístroje univerzální pro revize elektrických předmětů; měřící přístroje pro zkoušky elektrických strojů a předmětů;

.VYSOKÉ STEJNOSMĚRNÉ NAPĚTÍ  ( 11 ): měřidla a zdroje vysokého stejnosměrného napětí; měřidla pro revize elektrických sítí a elektrických předmětů; měřidla impedance sítě; měřidla izolací; měřidla zemních odporů; měřidla přechodových odporů; měřidla proudových a napěťových chráničů; měřidla unikajících proudů; měřící přístroje univerzální pro revize elektrických sítí; měřící přístroje univerzální pro revize elektrických předmětů; měřící přístroje pro zkoušky elektrických strojů a předmětů.

Naše nejlepší měřící schopnosti ( CMC ):     

Pořadové
číslo  
1)

Měřená veličina
a rozsah měření

Frekvence

Měřicí schopnost kalibrace [ ± ] 2)

Identifikace metody

1

Stejnosměrné napětí

0 až 1 mV

1 mV až 10 mV

10 mV až 100 mV

100 mV až 1 V

1 V až 1,9 V

1,9 V až 7 V

7 V až 19 V

19 V až V

50 V až 190 V

190 V až 1000 V

1000 V

 

 

0,50 µV

0,032 %

0,0040 %

0,0008 %

0,0005 %

0,0007 %

0,0005 %

0,0008 %

0,0007 %

0,0009 %

0,0007 %

MKE-USS1

Fluke 8508A

měření

MKE-SRP.1

 

1*

1 mV až 10 mV

10 mV až 100 mV

100 mV až 220 mV

220 mV až 2,2 V

2,2 V až 22 V

22 V až 1000 V

 

0,060 %

0,0065 %

0,0015 %

0,0012 %

0,0007 %

0,0010 %

MKE-USS1

Fluke 5720A

Generování

MKE-SRP.1

 

Stejnosměrné napětí

0 až 1 mV

1 mV až 10 mV

10 mV až 100 mV

100 mV až 500 mV

500 mV až 1 V

1 V až 1,9 V

1,9 V až 10 V

10 V až 14 V

14 V až 19 V

19 V až 190 V

190 V až 1000 V

 

 

          1,0 µV

0,060 %

0,0080 %

0,0020 %

0,0018 %

0,0013 %

0,0018 %

0,0013 %

0,0015 %

0,0018 %

0,0020 %

MKE-USS1

Solatron 7081

měření a generování

MKE-SRP.1

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Střídavé napětí

2 mV až 10 mV

 

10Hz až 10kHz

10kHz až 30kHz

30kHz až 100kHz

 

0,40 %

0,80 %

1,7 %

MKE-UST1

Fluke 8508 A

Měření

MKE-SRP.1

 

10 mV až 20 mV

10Hz až 100Hz

100Hz až 2kHz

2kHz až 10kHz

10kHz až 30kHz

30kHz až 100kHz

0,080 %

0,065 %

0,080 %

0,14 %

0,32 %

20 mV až 50 mV

10Hz až 100Hz

100Hz až 2kHz

2kHz až 10kHz

10kHz až 30kHz

30kHz až 100kHz

0,050 %

0,045%

0,050 %

0,090 %

0,20 %

50 mV až 100 mV

 

 

 

10Hz až 100Hz

100Hz až 10kHz

10kHz až 30kHz

30kHz až 100kHz

0,035 %

0,030 %

0,060 %

0,13 %

100 mV až 190 mV

 

10Hz až 100Hz

100Hz až 10kHz

10kHz až 30kHz

30kHz až 100kHz

0,030 %

0,025 %

0,050 %

0,11 %

190 mV až 500 mV

10Hz až 40Hz

40Hz až 100Hz

100Hz až 2kHz

2kHz až 10kHz

10kHz až 30kHz

30kHz až 100kHz

100kHz až 300kHz

0,026 %

0,023 %

0,020 %

0,022 %

0,047 %

0,17 %

1,4 %

500 mV až 1 V

 

10Hz až 40Hz

40Hz až 100Hz

100Hz až 2kHz

2kHz až 10kHz

10kHz až 30kHz

30kHz až 100kHz

100kHz až 300kHz

0,019 %

0,015 %

0,013 %

0,014 %

0,030 %

0,10 %

0,75 %

1 V až 1,9 V

 

 

 

 

 

10Hz až 40Hz

40Hz až 100Hz

100Hz až 2kHz

2kHz až 10kHz

10kHz až 30kHz

30kHz až 100kHz

100kHz až 300kHz

0,016 %

0,013 %

0,010 %

0,012 %

0,026 %

0,082 %

0,55 %

1,9 V až 5 V

 

10Hz až 40Hz

40Hz až 100Hz

100Hz až 2kHz

2kHz až 10kHz

10kHz až 30kHz

30kHz až 100kHz

100kHz až 300kHz

0,026 %

0,022 %

0,019 %

0,022 %

0,045 %

0,17 %

1,4 %

5 V až 10 V

 

10Hz až 40Hz

40Hz až 100Hz

100Hz až 2kHz

2kHz až 10kHz

10kHz až 30kHz

30kHz až 100kHz

100kHz až 300kHz

0,018 %

0,015 %

0,013 %

0,017 %

0,032 %

0,11 %

0,80 %

10 V až 19 V

 

10Hz až 40Hz

40Hz až 100Hz

100Hz až 2kHz

2kHz až 10kHz

10kHz až 30kHz

30kHz až 100kHz

100kHz až 300kHz

0,016 %

0,013 %

0,010 %

0,013 %

0,027 %

0,080 %

0,55 %

19 V až 50 V

 

 

 

 

 

10Hz až 40Hz

40Hz až 100Hz

100Hz až 2kHz

2kHz až 10kHz

10kHz až 30kHz

30kHz až 100kHz

0,026 %

0,022 %

0,020 %

0,021 %

0,045 %

0,16 %

50 V až 100 V

 

10Hz až 40Hz

40Hz až 100Hz

100Hz až 2kHz

2kHz až 10kHz

10kHz až 30kHz

30kHz až 100kHz

0,019 %

0,015 %

0,013 %

0,015 %

0,031 %

0,11 %

100 V až 190 V

 

 

10Hz až 40Hz

40Hz až 100Hz

100Hz až 2kHz

2kHz až 10kHz

10kHz až 30kHz

30kHz až 100kHz

0,017 %

0,013 %

0,011 %

0,012 %

0,026 %

0,078 %

190 V až 500 V

 

40Hz až 10kHz

10kHz až 30kHz

0,032 %

0,070 %

U = 500 V

 

40Hz až 10kHz

10kHz až 30kHz

0,023 %

0,055 %

500 V až 1000 V

40Hz až 10kHz

10kHz až 30kHz

0,040 %

0,16 %

2*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2*

 

 

 

1 mV až 2,2 mV

 

10Hz až 50kHz

50kHz až 100kHz

0,60 %

0,80 %

MKE-UST1

Fluke 5720A generování

MKE-SRP.1

 

2,2 mV až 10 mV

10Hz až 100kHz

0,32 %

10mV až 22 mV

10Hz až 40Hz

40Hz až 20kHz

20kHz až 50kHz

50kHz až 100kHz

0,090 %

0,067 %

0,082 %

0,13 %

22 mV až 100 mV

10Hz až 40Hz

40Hz až 20kHz

20kHz až 50kHz

50kHz až 100kHz

100kHz až 300kHz

0,095 %

0,050 %

0,066 %

0,15 %

0,23 %

100 mV až 220 mV

10Hz až 40Hz

40Hz až 20kHz

20kHz až 50kHz

50kHz až 100kHz

100kHz až 300kHz

0,048 %

0,019 %

0,033 %

0,076 %

0,14 %

220 mV až 1 V

 

10Hz až 40Hz

40Hz až 20kHz

20kHz až 50kHz

50kHz až 100kHz

100kHz až 300kHz

0,053 %

0,011 %

0,016 %

0,033 %

0,093 %

1 V až 2,2 V

 

10Hz až 40Hz

40Hz až 20kHz

20kHz až 50kHz

50kHz až 100kHz

100kHz až 300kHz

0,039 %

0,0080 %

0,012 %

0,019 %

0,070 %

2,2 V až 22 V

 

 

 

 

10Hz až 40Hz

40Hz až 20kHz

20kHz až 50kHz

50kHz až 100kHz

100kHz až 300kHz

0,060 %

0,008 %

0,015 %

0,023 %

0,065 %

22 V až 220 V

10Hz až 40Hz

40Hz až 20kHz

20kHz až 50kHz

50kHz až 100kHz

0,055 %

0,010 %

0,015 %

0,031 %

220 V až 1000 V

50Hz až 1kHz

0,011 %

střídavé napětí

10 mV až 20 mV

10Hz až 40Hz

40Hz až 10kHz

10kHz až 30kHz

30kHz až 100kHz

0,19 %

0,13 %

0,39 %

0,80 %

MKE-UST1

Solartron 7081

měření a generování

MKE-SRP.1

 

20 mV až 50 mV

10Hz až 40Hz

40Hz až 10kHz

10kHz až 30kHz

30kHz až 100kHz

0,13 %

0,080 %

0,22 %

0,43 %

50 mV až 100 mV

10Hz až 40Hz

40Hz až 10kHz

10kHz až 30kHz

30kHz až 100kHz

0,10 %

0,050 %

0,12 %

0,23 %

100 mV až 140 mV

 

 

 

10Hz až 40Hz

40Hz až 10kHz

10kHz až 30kHz

30kHz až 100kHz

0,090 %

0,040 %

0,090 %

0,16 %

140 mV až 200 mV

10Hz až 40Hz

40Hz až 100Hz

100Hz až 2kHz

2kHz až 10kHz

10kHz až 30kHz

30kHz až 100kHz

0,15 %

0,090 %

0,080 %

0,090 %

0,28 %

0,53 %

200 mV až 500 mV

10Hz až 40Hz

40Hz až 10kHz

10kHz až 30kHz

30kHz až 100kHz

0,13 %

0,070 %

0,20 %

0,38 %

500 mV až 1 V

10Hz až 40Hz

40Hz až 10kHz

10kHz až 30kHz

30kHz až 100kHz

0,10 %

0,040 %

0,10 %

0,20 %

1 V až 1,4 V

10Hz až 40Hz

40Hz až 10kHz

10kHz až 30kHz

30kHz až 100kHz

0,085 %

0,040 %

0,060 %

0,10 %

1,4 V až 2 V

10Hz až 40Hz

40Hz až 10kHz

10kHz až 30kHz

30kHz až 100kHz

0,15 %

0,090 %

0,40 %

0,54 %

2 V až 5 V

 

 

 

 

10Hz až 40Hz

40Hz až 100Hz

100Hz až 10kHz

10kHz až 30kHz

30kHz až 100kHz

0,080 %

0,075 %

0,070 %

0,30 %

0,40 %

5 V až 10 V

10Hz až 40Hz

40Hz až 10kHz

10kHz až 30kHz

30kHz až 100kHz

0,075 %

0,045 %

0,15 %

0,21 %

10 V až 14 V

10Hz až 40Hz

40Hz až 10kHz

10kHz až 30kHz

30kHz až 100kHz

0,075 %

0,040 %

0,10 %

0,14 %

14 V až 20 V

10Hz až 40Hz

40Hz až 10kHz

10kHz až 30kHz

0,16 %

0,090 %

0,47 %

 

20 V až 50 V

10Hz až 40Hz

40Hz až 100Hz

100Hz až 10kHz

10kHz až 30kHz

0,14 %

0,080 %

0,075 %

0,36 %

50 V až 100 V

10Hz až 40Hz

40Hz až 100Hz

100Hz až 10kHz

10kHz až 30kHz

0,11 %

0,055 %

0,050 %

0,22 %

100 V až 140 V

 

 

10Hz až 40Hz

40Hz až 10kHz

10kHz až 30kHz

0,095 %

0,045 %

0,17 %

140 V až 200 V

 

40Hz až 100Hz

100Hz až 10kHz

10kHz až 30kHz

0,045 %

0,12 %

0,51 %

200 V až 500 V

40Hz až 10kHz

10kHz až 30kHz

0,10 %

0,41 %

500 V až 1000 V

40Hz až 100Hz

100Hz až 10kHz

10kHz až 30kHz

0,070 %

0,075 %

0,27 %

střídavé napětí - obdélník

1 mVšš až 2 mVšš

2 mVšš až 100 mVšš

100 mVšš až 220 Všš

 

10Hz až 100kHz

 

 

0,30 % +10µV

0,20 % +10µV

0,15 %

MKE-UST1

generování

3

stejnosměrný proud

1 nA až 2 nA

2 nA až 50 nA

50 nA až 200 nA

200 nA až 1 µA

 

 

0,40 %

0,30 %

0,20 %

0,25 %

MKE-ISS1

Keithley 6487

měření a generování

MKE-SRP.1

 

1 µA až 20 µA

 

0,011 %

 

 

MKE-ISS1

V-A metoda

měření i generování

MKE-SRP.1

20 µA až 20 mA

 

0,0040 %

 

 

MKE-ISS1

Fluke 8508A

měření a generování

MKE-SRP.1

20 mA až 0,1 A

0,1 A až 1 A

1 A až 2 A

2 A až 60 A

 

0,011 %

0,0040 %

0,0060 %

0,011 %

MKE-ISS1

V-A metoda

měření a generování

MKE-SRP.1

 

 

 

60 A až 200 A

200 A až 600 A

600 A až 2000 A

 

0,015 %

0,040 %

0,10 %

3*

 

22 mA až 100 mA

100 mA až 2,2 mA

2,2 mA až 22 mA

22 mA až 220 mA         220 mA až 2,2 A

 

0,040 %

0,0090 %

0,0070 %

0,0090 %

0,016 %

MKE-ISS1

Fluke 5720A

generování

MKE-SRP.1

 

stejnosměrný proud

100 µA

100 µA až 1 mA

1 mA

1 mA až 10 mA

10 mA

10 mA až 100 mA

100 mA

100 mA až 1 A

1 A

1 A až 6 A

6 A

6 A až 20 A

20 A

20 A až 60 A

60 A až 600 A

600 A až 2000 A

 

 

0,025 %

0,030 %

0,017 %

0,020 %

0,017 %

0,025 %

0,020 %

0,032 %

0,025 %

0,032 %

0,030 %

0,085 %

0,035 %

0,075 %

0,095 %

0,20 %

MKE-ISS1

V-A metoda

měření a generování

MKE-SRP.1

 

3

stejnosměrný proud kalibrace klešťových měřidel

200 A až 400 A

400 A až 1000 A

1000 A až 2000 A

 

 

 

0,030 %

0,090 %

0,16 %

MKE-ISS1

V-A metoda

měření a generování

pro ≤200A viz. ss proud

MKE-SRP.1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

střídavý proud

10 µA až 200 µA

200 µA až 2 mA

2 mA až 20 mA

20 mA až 200 mA

200 mA až 2 A

2 A až 20 A

 

40 Hz až 1 kHz

40 Hz až 1 kHz

40 Hz až 1 kHz

40 Hz až 1 kHz

40 Hz až 1 kHz

40 Hz až 1 kHz

 

0,050% + 22nA

0,035% + 0,22 µA

0,038% + 2,2µA

0,037% + 20µA

0,082% + 0,2 mA

0,12% + 2mA

MKE-IST1

Fluke 8508A

měření

MKE-SRP.1

 

200 mA až 200 A

200 A až 2500 A

 

50 Hz

50 Hz

0,10 %

0,20 %

MKE-IST1

RD 30, CLB 2500

měření a generování

MKE-SRP.1

4*

22µA až 100 µA

100 µA až 5 mA

5 mA až 22 mA

22 mA až 220 mA

220 mA až 2,2 A

40 Hz až 1 kHz

40 Hz až 1 kHz

40 Hz až 1 kHz

40 Hz až 1 kHz

40 Hz až 1 kHz

0,060 %

0,035 %

0,025 %

0,028 %

0,050 %

MKE-IST1

Fluke 5720A

generování

MKE-SRP.1

 

střídavý proud

22 µA až 100 µA

100 µA až 1 mA

1 mA až 10 mA

10 mA až 100 mA

100 mA až 200 mA

 

50Hz až 1 kHz

 

 

0,15% + 0,05 µA

0,15% + 0,5 µA 0,15% + 5 µA 0,15% + 0,05 mA 0,15% + 0,5 mA

MKE-IST1

34410A

měření a generování

MKE-SRP.1

 

200 mA až 200 A

200 A až 2000 A

50 Hz až 60 Hz

50Hz

0,10 %

0,34 %

MKE-IST1

RD 30,  CLB 2500 měření i generování

MKE-SRP.1

5*

stejnosměrný a střídavý výkon

1 W až 105 kW

 

 

DC

50 Hz až 60 Hz

 

 

0,060%

0,060%

 

U=30V až 500V

I= 0,02A až 200 A MKE-W1

cosφ 0,5 až 1

MKE-SRP.1

6

 

elektrický odpor

0,1 mΩ

1 mΩ

0,01 Ω, 0,1 Ω

 

 

0,0080 %

0,0020 %

0,0025 %

MKE-RSS1

RN měření a generování

MKE-SRP.1

1 Ω

10 Ω

100 Ω

1 kΩ, 10 kΩ

100 kΩ

1 MΩ

 

0,0020 %

0,0025 %

0,0020 %

0,0015 %

0,0020 %

0,0035 %

MKE-RSS1

Fluke 8508A-normal

měření a generování

MKE-SRP.1

 

10 MΩ, 100 MΩ

1 GΩ

 

0,0050 %

0,010 %

MKE-RSS1

RN měření a generování

MKE-SRP.1

0, 1 mΩ až 0, 2 mΩ

0, 2 Ω až 0, 5mΩ

0, 5 mΩ až 0, 9 mΩ

0, 9 mΩ až 5 Ω

 

0,040 %

0,0080 %

0,0060 %

0,0040 %

MKE-RSS1

V-A metoda

měření a generování

MKE-SRP.1

5 Ω až 200 kΩ

200 kΩ až 2 MΩ

 

0,0030 %

0,0040 %

MKE-RSS1

Fluke 8508A-normal

měření a generování

MKE-SRP.1

2 MΩ až 20 MΩ

20 MΩ až 200 MΩ

200 MΩ až 300 MΩ

300 MΩ až 500 MΩ

500 MΩ až 1 GΩ

1 GΩ až 2 GΩ

2 GΩ až 10 GΩ

10 GΩ až 20 GΩ

 

0,0060 %

0,040 %

0,070 %

0,050 %

0,035 %

0,020 %

0,65 %

0,20 %

MKE-RSS1

Fluke 8508A

vyšší napětí

měření a generování

MKE-SRP.1

 

 

20 GΩ až 250 GΩ

250 GΩ až 1 TΩ

 

0,50 %

0,70 %

MKE-RSS1

Keithley 6487

měření a generování

MKE-SRP.1

6*

 

elektrický odpor

1 Ω, 1,9 Ω

10 Ω, 19 Ω

100 Ω, 190 Ω

1 kΩ, 1,9 kΩ, 10 kΩ, 19 kΩ

100 kΩ, 190 kΩ

1 MΩ, 1,9 MΩ

10 MΩ, 19 MΩ

100 MΩ

 

 

0,010 %

0,0026 %

0,0014 %

0,0011 %

0,0015 %

0,0026 %

0,0050 %

0,015 %

MKE-RSS1

Fluke 5720A

generování

MKE-SRP.1

 

0,0001Ω, 0,001Ω, 0,01Ω

0,1Ω

1 Ω

 

0,020 %

0,020 %

0,015 %

MKE-RSS1

RN měření a generování

MKE-SRP.1

0,01 Ω až 0,9 Ω

 

 

0,040 %

 

MKE-RSS1

V-A metoda

měření a generování

MKE-SRP.1

0,9 Ω až 1,5 Ω

1,5 Ω až 2 Ω

2 Ω až 9 Ω

9 Ω až 10 kΩ

10 kΩ až 200 kΩ

200 kΩ až 1,5 MΩ

1,5 MΩ až 14 MΩ

14 MΩ až 15 MΩ

15 MΩ až 50 MΩ

50 MΩ až 200 MΩ

200 MΩ až 300 MΩ

300 MΩ až 500 MΩ

500 MΩ až 1 GΩ

 

0,030 %

0,020 %

0,015 %

0,010 %

0,015 %

0,020 %

0,025 %

0,035 %

0,10 %

0,20 %

0,25 %

0,20 %

0,15 %

MKE-RSS1

Solartron 7081

měření a generování

MKE-SRP.1

 

7

impedance

0, 1 mΩ až 1 mΩ

1 mΩ až 0,1 Ω

0,1 Ω až 10 kΩ

10 kΩ až 10 MΩ

 

50 Hz až 60 Hz

50 Hz až 400 Hz

 50 Hz až 1kHz

50 Hz až 60 Hz

 

0,20 %

0,20 %

0,15 %

0,30 %

MKE-Z1

měření a generování

MKE-SRP.1

 

7*

impedance

0,1 Ω až 10 kΩ

10 kΩ až 10 MΩ

 

50 Hz až 1kHz

 50 Hz až 60 Hz

 

0,50 %

0,50 %

MKE-Z1

měření a generování

MKE-SRP.1

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

impedance-kalibrace měřičů impedance

 

 

MKE-Z2

generování

AC odpor

10 mΩ

100Hz až 1kHz

1kHz až 100kHz

100kHz až 500kHz

500kHz až 1MHz

1,6 %

5,0 %

7,0 %

9,0 %

100 mΩ

100Hz až 1kHz

1kHz až 10kHz

10kHz až 300kHz

300kHz až 500kHz

500kHz až 1MHz

0,16 %

0,60 %

0,80 %

1,2 %

2,3 %

1 Ω

100Hz

100Hz až 1kHz

1kHz až 10kHz

10kHz až 1MHz

0,030 %

0,070 %

0,12 %

0,25 %

10 Ω

100Hz

100Hz až 1kHz

1kHz až 10kHz

10kHz až 1MHz

0,015 %

0,060 %

0,12 %

0,25 %

100 Ω, 1 kΩ, 10 kΩ

100Hz

100Hz až 1kHz

1kHz až 10kHz

10kHz až 300kHz

300kHz až 1MHz

0,015 %

0,025 %

0,060 %

0,15 %

0,60 %

100 kΩ

100Hz až 1kHz

1kHz až 100kHz

100kHz až 300kHz

300kHz až 1MHz

0,025 %

0,12 %

0,40 %

0,60 %

1 MΩ, 10 MΩ

100Hz

100Hz až 10kHz

10kHz až 100kHz

0,060 %

0,15 %

0,60 %

100 MΩ

1kHz

0,50 %

kapacita

10 pF

1kHz

1kHz až 10kHz

10kHz až 100kHz

100kHz až 1MHz

0,015 %

0,12 %

0,25 %

0,60 %

100 pF

100Hz až 1kHz

1kHz

1kHz až 10kHz

10kHz až 100kHz

100kHz až 1MHz

0,30 %

0,015 %

0,060 %

0,15 %

0,25 %

1 nF

100Hz až 1kHz

1kHz

1kHz až 100kHz

100kHz až 1MHz

0,12 %

0,015 %

0,060 %

0,15 %

10 nF

100Hz až 1kHz

1kHz

1kHz až 100kHz

100kHz až 1MHz

0,060 %

0,015 %

0,060 %

0,15 %

100 nF

 

100Hz až 1kHz

1kHz

1kHz až 10kHz

10kHz až 1MHz

0,060 %

0,015 %

0,060 %

0,15 %

1 µF

100Hz až 1kHz

1kHz

1kHz až 10kHz

10kHz až 100kHz

0,070 %

0,030 %

0,070 %

0,15 %

10 µF

100Hz až 1kHz

1kHz až 10kHz

0,15 %

0,25 %

100 µF

100Hz

100Hz až 1kHz

1kHz až 10kHz

0,15 %

0,25 %

0,70 %

1000 µF

100Hz

100Hz až 1kHz

0,70 %

1,2 %

indukčnost

10 µH

100Hz

1kHz

10kHz

1,2 %

0,40 %

0,15 %

100 µH

100Hz

1kHz

10kHz

0,60 %

0,15 %

0,15 %

1 mH

100Hz

100Hz až 1kHz

0,70 %

1,2 %

indukčnost

10 µH

100Hz

1kHz

10kHz

0,25 %

0,12 %

0,10 %

2 mH

10 mH, 100 mH, 1 H,10 H

1kHz

1kHz

0,070 %

0,050 %

 

impedance-kalibrace etalonů impedance, kalibrace měřičů impedance

 

 

MKE-Z2

měření

 

AC odpor

0,02 Ω až 0,2 Ω

100Hz až 10kHz

20kHz

0,50 %

1,0 %

0,2 Ω až 2 Ω

100Hz až 10kHz

20kHz

0,30 %

0,50 %

2 Ω až 20 kΩ

100Hz až 10kHz

20kHz

0,10 %

0,20 %

20 kΩ až 200 kΩ

100Hz až 10kHz

20kHz

0,20 %

0,50 %

0,2 MΩ až 2 MΩ

100Hz až 20kHz

1,0 %

2 MΩ až 20 MΩ

100Hz až 4kHz

10kHz

20kHz

2,0 %

3,0 %

5,0 %

kapacita

2 pF až 20 pF

10kHz

20kHz

0,30 %

1,5 %

20 pF až 200 pF

1kHz až 4kHz

10kHz

20kHz

0,30 %

0,20 %

1,0 %

0,2 nF až 2 nF

100Hz až 400Hz

1kHz až 4kHz

10kHz

20kHz

0,30 %

0,20 %

0,10 %

0,50 %

2 nF až 20 nF

100Hz až 400Hz

1kHz až 10kHz

20kHz

0,20 %

0,10 %

0,50 %

20 nF až 200 nF

100Hz až 10kHz

20kHz

0,10 %

0,50 %

0,2 µF až 2 µF

100Hz až 4kHz

10kHz

20kHz

0,10 %

0,50 %

1,0 %

2 µF až 20 µF

100Hz až 400Hz

1kHz až 4kHz

10kHz

20kHz

0,10 %

0,50 %

1,0 %

2,0 %

20 µF až 200 µF

100Hz až 400Hz

1kHz až 4kHz

10kHz

20kHz

0,50 %

1,0 %

2,0 %

5,0 %

0,2 mF až 2 mF

100Hz až 400Hz

1kHz až 4kHz

10kHz

20kHz

1,0 %

2,0 %

5,0 %

10 %

indukčnost

0,2 µH až 2 µH

10kHz

20kHz

1,0 %

2,0 %

2 µH až 20 µH

1kHz až 4kHz

10kHz

20kHz

1,0 %

0,50 %

1,0 %

20 µH až 200 µH

100Hz až 400Hz

1kHz až 20kHz

1,0 %

0,50 %

0,2 mH až 2 mH

100Hz až 400Hz

1kHz až 10kHz

20kHz

0,50 %

0,10 %

0,50 %

2 mH až 20 mH

100Hz až 10kHz

20kHz

0,10 %

0,50 %

20 mH až 200 mH

100Hz až 4kHz

10kHz

20kHz

0,10 %

0,50 %

1,0 %

0,2 H až 2 H

100Hz až 400Hz

1kHz až 4kHz

10kHz

20kHz

0,10 %

0,50 %

2,0 %

5,0 %

2 H až 20 H

100Hz až 400Hz

1kHz až 4kHz

10kHz

20kHz

0,50 %

2,0 %

5,0 %

10 %

8*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8*

impedance - kalibrace měřičů impedance

 

 

MKE-Z2

generování

AC odpor

10 mΩ

100Hz až 1kHz

1kHz až 100kHz

100kHz až 500kHz

500kHz až 1MHz

2,0 %

7,0 %

8,0 %

10 %

100 mΩ

100Hz až 1kHz

1kHz až 10kHz

10kHz až 300kHz

300kHz až 500kHz

500kHz až 1MHz

0,20 %

0,70 %

0,90 %

1,3 %

2,4 %

1 Ω

100Hz

100Hz až 1kHz

1kHz až 10kHz

10kHz až 1MHz

0,050 %

0,10 %

0,15 %

0,30 %

10 Ω

100Hz

100Hz až 1kHz

1kHz až 10kHz

10kHz až 1MHz

0,020 %

0,10 %

0,15 %

0,30 %

100 Ω, 1 kΩ, 10 kΩ

100Hz

100Hz až 1kHz

1kHz až 10kHz

10kHz až 300kHz

300kHz až 1MHz

0,020 %

0,030 %

0,080 %

0,17 %

0,70 %

100 kΩ

100Hz až 1kHz

1kHz až 100kHz

100kHz až 300kHz

300kHz až 1MHz

0,030 %

0,15 %

0,50 %

0,70 %

1 MΩ, 10 MΩ

 

 

100Hz

100Hz až 10kHz

10kHz až 100kHz

0,10 %

0,20 %

0,70 %

100 MΩ

1kHz

0,70 %

kapacita

10 pF

1kHz

1kHz až 10kHz

10kHz až 100kHz

100kHz až 1MHz

0,030 %

0,15 %

0,30 %

0,70 %

100 pF

100Hz až 1kHz

1kHz

1kHz až 10kHz

10kHz až 100kHz

100kHz až 1MHz

0,35 %

0,03 %

0,08 %

0,20 %

0,30 %

1 nF

100Hz až 1kHz

1kHz

1kHz až 100kHz

100kHz až 1MHz

0,15 %

0,030 %

0,070 %

0,20 %

10 nF

100Hz až 1kHz

1kHz

1kHz až 100kHz

100kHz až 1MHz

0,080 %

0,030 %

0,080 %

0,20 %

100 nF

100Hz až 1kHz

1kHz

1kHz až 10kHz

10kHz až1MHz

0,080 %

0,030 %

0,080 %

0,20 %

1 µF

100Hz až 10kHz

10kHz až 100kHz

0,10 %

0,20 %

10 µF  

100Hz až 1kHz

1kHz až 10kHz

0,20 %

0,30 %

100 µF

100Hz

100Hz až 1kHz

1kHz až 10kHz

0,20 %

0,30 %

0,80 %

1000 µF

100Hz

100Hz až1kHz

0,80 %

1,4 %

indukčnost

10 µH

100Hz

1kHz

10kHz

1,5 %

0,50 %

0,20 %

100 µH

100Hz

1kHz

10kHz

0,80 %

0,20 %

0,20 %

1 mH

100Hz

1kHz

10kHz

0,30 %

0,20 %

0,20 %

2 mH

10 mH

100 mH

1 H

10 H

1kHz

1kHz

1kHz

1kHz

1kHz

0,10 %

0,10 %

0,10 %

0,10 %

0,10 %

Impedance - kalibrace etalonů impedance a měřičů impedance

 

 

MKE-Z2

měření

AC odpor

0,02 Ω až 0,2 Ω

100Hz až 10kHz

20kHz

0,75 %

1,5 %

0,2 Ω až 2 Ω

100Hz až 10kHz

20kHz

0,45 %

0,75 %

2 Ω až 20 kΩ

100Hz až 10kHz

20kHz

0,15 %

0,30 %

20 kΩ až 200 kΩ

100Hz až 10kHz

20kHz

0,30 %

0,75 %

0,2 MΩ až 2 MΩ

100Hz až 20kHz

1,5 %

2 MΩ až 20 MΩ

100Hz až 4kHz

10kHz

20kHz

3,0 %

4,5 %

7,5 %

kapacita

2 pF až 20 pF

10kHz

20kHz

0,45 %

2,3 %

20 pF až 200 pF

1kHz až 4kHz

10kHz

20kHz

0,45 %

0,30 %

1,5 %

0,2 nF až 2 nF

100Hz až 400Hz

1kHz až 4kHz

10kHz

20kHz

0,45 %

0,30 %

0,15 %

0,75 %

2 nF až 20 nF

100Hz až 400Hz

1kHz až 10kHz

20kHz

0,30 %

0,15 %

0,75 %

20 nF až 200 nF

100Hz až 10kHz

20kHz

0,15 %

0,75 %

0,2 µF až 2 µF

100Hz až 4kHz

10kHz

20kHz

0,15 %

0,75 %

1,5 %

2 µF až 20 µF

100Hz až 400Hz

1kHz až 4kHz

10kHz

20kHz

0,15 %

0,75 %

1,5 %

3,0 %

20 µF až 200 µF

100Hz až 400Hz

1kHz až 4kHz

10kHz

20kHz

0,75 %

1,5 %

3,0 %

7,5 %

0,2 mF až 2 mF

100Hz až 400Hz

1kHz až 4kHz

10kHz

20kHz

1,5 %

3,0 %

7,5 %

15 %

indukčnost

0,2 µH až 2 µH

 

10kHz

20kHz

 

1,5 %

3,0 %

2 µH až 20 µH

1kHz až 4kHz

10kHz

20kHz

1,0 %

0,50 %

1,0 %

20 µH až 200 µH

100Hz až 400Hz

1kHz až 20kHz

1,5 %

0,75 %

0,2 mH až 2 mH

100Hz až 400Hz

1kHz až 10kHz

20kHz

0,75 %

0,15 %

0,75 %

2 mH až 20 mH

100Hz až 10kHz

20kHz

0,15 %

0,75 %

20 mH až 200 mH

100Hz až 4kHz

10kHz

20kHz

0,15 %

0,75 %

1,5 %

0,2 H až 2 H

100Hz až 400Hz

1kHz až 4kHz

10kHz

20kHz

0,15 %

0,75 %

3,0 %

7,5 %

2 H až 20 H

100Hz až 400Hz

1kHz až 4kHz

10kHz

20kHz

0,75 %

3,0 %

7,5 %

15 %

9

Vysokofrekvenční napětí

5 mVšš až 5 Všš

5 mVšš až 5 Všš

5 mVšš až 3 Všš

5 mVšš až 3 Všš

5 mVšš až 2 Všš

 

 

100kHz až 300MHz

300MHz až 550MHz

550MHz až 1,1GHz

1,1GHz až 2,5GHz

2,5GHz až 3,2GHz

 

3,7 %

4,2 %

5,2 %

5,9 %

5,9 %

MKE-UVF1

generování

v rovině připojovacího BNC konektoru etalonu při zatěžovací impedanci 50W

Vysokofrekvenční napětí

1 mV až 2 mV

2 mV až 10 mV

10 mV až 10 V

 

100kHz až 100MHz

 

3,6 %

2,8 %

2,5 %

MKE-UVF1

měření v rovině N konektoru při zatěžovací impedanci 50W

1 mV až 2 mV

2 mV až 10 mV

10 mV až 1 V

1 až 10 V

 

100MHz až 200MHz

4,2 %

3,4 %

3,0 %

4,2 %

1 mV až 2 mV

2 mV až 10 mV

10 mV až 1 V

1 V až 10 V

 

200MHz až 500MHz

4,5 %

3,7 %

3,3 %

4,9 %

9*

Vysokofrekvenční napětí

5 mVšš až 5 Všš

5 mVšš až 5 Všš

5 mVšš až 3 Všš

5 mVšš až 3 Všš

5 mVšš až 2 Všš

 

100kHz až 300MHz

300MHz až 550MHz

550MHz až 1,1GHz

1,1GHz až 2,5GHz

2,5GHz až 3,2GHz

 

3,7 %

4,2 %

5,2 %

5,9 %

5,9 %

MKE-UVF1

generování v rovině připojovacího BNC konektoru etalonu při zatěžovací impedanci 50W

1 mV až 2 mV

2 mV až 10 mV

10 mV až 10 V

100kHz až100MHz

3,6 %

2,8 %

2,5 %

MKE-UVF1

měření v rovině N konektoru

při zatěžovací impedanci 50W

1 mV až 2 mV

2 mV až 10 mV

10 mV až 1 V

1 V až 10 V

 

100MHz až 200MHz

4,2 %

3,4 %

3,0 %

4,2 %

1 mV až 2 mV

2 mV až 10 mV

10 mV až 1 V

1 V až 10 V

 

200MHz až 500MHz

4,5 %

3,7 %

3,3 %

4,9 %

10

Vysoké napětí střídavé

1 kV až 48 kV

 

50 Hz

 

0,060 %

MKE-UVNST1

měř. transf. měření a generování

MKE-SRP.1

 

48 kV až 50 kV

50 kV až 70 kV

70 kV až 100 kV

50 Hz

50 Hz

50 Hz

1,2 %

1,3 %

1,2 %

MKE-UVNST1

Tettex měření MKE-SRP.1

10*

Vysoké napětí střídavé

1 kV až 48 kV

 

50 Hz

 

0,10 %

MKE-UVNST1

měřící transf. měření

MKE-SRP.1

11

 

 

 

Vysoké napětí stejnosměrné

1 kV až 100 kV

 

 

 

0,20 %

MKE-UVNSS1

VN sonda měření

MKE-SRP.1

Vysoké napětí stejnosměrné

1 kV až 80 kV

 

 

 

0,20 %

MKE-UVNSS1

VN sonda generování

MKE-SRP.1

11*

Vysoké napětí stejnosměrné

1 kV až 100 kV

 

 

 

0,30 %

MKE-UVNSS1

VN sonda měření

MKE-SRP.1

 

Vysoké napětí stejnosměrné

1 kV až 80 kV

 

 

 

0,30 %

MKE-UVNSS1

VN sonda generování

MKE-SRP.1

 

1)    v případě, že laboratoř provádí kalibrace mimo/i mimo své stálé prostory, jsou tyto kalibrace u pořadového čísla označeny hvězdičkou

2)    vyjádřená obdobně jako nejistota v souladu s požadavky dokumentu EA 4/02 při  k = 2, procentuální vyjádření je vždy z měřené hodnoty

Zobrazit celý seznam Skrýt celý seznam