Elektrické veličiny

Kalibrujeme: stejnosměrné napětí, střídavé napětí, stejnosměrný proud, střídavý proud, stejnosměrný a střídavý výkon, revizní přístroje, RLC, vysokofrekvenční napětí, vysoké střídavé napětí, vysoké stejnosměrné napětí.

Naše nejlepší měřící schopnosti ( CMC ):    zde

Stejnosměrné napětí: měřidla, zdroje a kalibrátory stejnosměrného napětí; multimetry analogové; multimetry číslicové; voltmetry analogové; voltmetry číslicové; kalibrátory napětí; multifunkční kalibrátory; zdroje napětí; osciloskopy; elektrická část  pH metrů; měřidla pro revize elektrických sítí a elektrických předmětů; měřidla impedance sítě; měřidla izolací; měřidla zemních odporů; měřidla přechodových odporů; měřidla proudových a napěťových chráničů; měřidla unikajících proudů; měřící přístroje univerzální pro revize elektrických sítí; měřící přístroje univerzální pro revize elektrických předmětů; měřící přístroje pro zkoušky elektrických strojů a předmětů; kontrolní a testovací zařízení a jejich části;

Střídavé napětí: měřidla, zdroje a kalibrátory střídavého napětí; multimetry analogové; multimetry číslicové; voltmetry analogové; voltmetry číslicové; kalibrátory napětí; multifunkční kalibrátory; zdroje napětí; osciloskopy; měřidla pro revize elektrických sítí a elektrických předmětů; měřidla impedance sítě; měřidla izolací; měřidla zemních odporů; měřidla přechodových odporů; měřidla proudových a napěťových chráničů; měřidla unikajících proudů; měřící přístroje univerzální pro revize elektrických sítí; měřící přístroje univerzální pro revize elektrických předmětů; měřící přístroje pro zkoušky elektrických strojů a předmětů; kontrolní a testovací zařízení a jejich části;

Stejnosměrný proud: měřidla, zdroje a kalibrátory stejnosměrného proudu; multimetry analogové; multimetry číslicové; ampérmetry analogové; ampérmetry číslicové; ampérmetry klešťové; zdroje proudu; kalibrátory proudu; multifunkční kalibrátory; proudové sondy; osciloskopy; měřidla pro revize elektrických sítí a elektrických předmětů; měřidla impedance sítě; měřidla izolací; měřidla zemních odporů; měřidla přechodových odporů; měřidla proudových a napěťových chráničů; měřidla unikajících proudů; měřící přístroje univerzální pro revize elektrických sítí; měřící přístroje univerzální pro revize elektrických předmětů; měřící přístroje pro zkoušky elektrických strojů a předmětů; kontrolní a testovací zařízení a jejich části

Střídavý proud: měřidla, zdroje a kalibrátory střídavého proudu; multimetry analogové; multimetry číslicové; ampérmetry analogové; ampérmetry číslicové; ampérmetry klešťové; zdroje proudu; kalibrátory proudu; multifunkční kalibrátory; proudové sondy; osciloskopy; měřidla pro revize elektrických sítí a elektrických předmětů; měřidla impedance sítě; měřidla izolací; měřidla zemních odporů; měřidla přechodových odporů; měřidla proudových a napěťových chráničů; měřidla unikajících proudů; měřící přístroje univerzální pro revize elektrických sítí; měřící přístroje univerzální pro revize elektrických předmětů; měřící přístroje pro zkoušky elektrických strojů a předmětů; kontrolní a testovací zařízení a jejich části;

Stejnosměrný a střídavý výkon: wattmetry, kalibrátory výkonu; multifunkční kalibrátory; kontrolní a testovací zařízení a jejich části;

Odpor: měřidla elektrického odporu a elektrické rezistory; multimetry analogové; multimetry číslicové; ohmmetry; odporové můstky; technické kompenzátory; etalonové rezistory; odporové dekády; kalibrátory odporu; multifunkční kalibrátory; osciloskopy; měřidla pro revize elektrických sítí a elektrických předmětů; měřidla impedance sítě; měřidla izolací; měřidla zemních odporů; měřidla přechodových odporů; měřidla proudových a napěťových chráničů; měřidla unikajících proudů;

Revizní přístroje: měřící přístroje univerzální pro revize elektrických sítí; měřící přístroje univerzální pro revize elektrických předmětů; měřící přístroje pro zkoušky elektrických strojů a předmětů; kontrolní a testovací zařízení a jejich části; měřidla pro revize elektrických sítí a elektrických předmětů; měřidla impedance sítě; měřidla izolací; měřidla zemních odporů; měřidla přechodových odporů; měřidla proudových a napěťových chráničů;  měřidla unikajících proudů; měřící přístroje univerzální pro revize elektrických sítí; měřící přístroje univerzální pro revize elektrických předmětů; měřící přístroje pro zkoušky elektrických strojů a předmětů; kontrolní a testovací zařízení a jejich části;

RLC: kalibrace etalonů a měřidel impedance; měřiče R,L,C; dekády R,L,C; etalony R,L,C;

Vysokofrekvenční napětí: měřidla vysokofrekvenčního napětí, generátory vf napětí, měřidla vf  napětí;

Vysoké střídavé napětí: měřidla a zdroje vysokého střídavého napětí; měřidla pro revize elektrických sítí a elektrických předmětů; měřidla impedance sítě; měřidla izolací; měřidla zemních odporů; měřidla přechodových odporů; měřidla proudových a napěťových chráničů; měřidla unikajících proudů; měřící přístroje; univerzální pro revize elektrických sítí; měřící přístroje univerzální pro revize elektrických předmětů; měřící přístroje pro zkoušky elektrických strojů a předmětů;

Vysoké stejnosměrné napětí: měřidla a zdroje vysokého stejnosměrného napětí; měřidla pro revize elektrických sítí a elektrických předmětů; měřidla impedance sítě; měřidla izolací; měřidla zemních odporů; měřidla přechodových odporů; měřidla proudových a napěťových chráničů; měřidla unikajících proudů; měřící přístroje univerzální pro revize elektrických sítí; měřící přístroje univerzální pro revize elektrických předmětů; měřící přístroje pro zkoušky elektrických strojů a předmětů.

    

Zobrazit celý seznam Skrýt celý seznam