„ Duo cum faciunt idem, non est idem. „
„ Když dva dělají totéž, není to totéž. „

Společnost MEROS, spol. s r.o. jako akreditovaná kalibrační laboratoř s více než 25ti letou praxí v metrologii zajišťuje akreditované kalibrace měřidel v oborech měření elektrických veličin, frekvence, času, otáček, délky, teploty, relativní vlhkosti, tlaku v rámci celé České republiky a Slovenska na vysoké technické úrovni. Pokrýváme široké spektrum přístrojů běžně dostupných na evropském trhu. Naše autorizované metrologické středisko ověřuje digitální, rtuťové a deformační lékařské tonometry, tlakoměry na měření tlaku krve, které patří do kategorie stanovených měřidel. Náš tým vyškolených kalibračních techniků s dlouholetou praxí v oboru je připraven na Vaše požadavky. 

Proč právě my?

Jsme dlouholetým spolehlivým partnerem v oblasti poskytování metrologických služeb jako Akreditovaná kalibrační laboratoř a Autorizované metrologické středisko. Našim cílem je být pro Vás důvěryhodnou kalibrační laboratoří, která pružně reaguje na Vaše potřeby a nabízí komplexní služby v oblasti metrologie. Vyzkoušejte i Vy spolupráci s naší kalibrační laboratoří.

 

  • Kalibrační laboratoř č. 2249 je akreditována Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Držitelem akreditace jsme od roku 1992. Zajišťujeme akreditovanou kalibraci přístrojů, měřidel a zařízení elekrických veličin, frekvence, času, otáček, délky, teploty, relativní vlhkosti a tlaku v rozsahu uvedeném v Osvědčení o akreditaci a jeho Příloze dokládající naši odbornou způsobilost. Tým našich kalibračních techniků provádí akreditované kalibrace nejen v naší laboratoři v Zubří, ale jsme rovněž akreditováni k provádění kalibrací měřidel elektrických veličin, frekvence, času, otáček, teploty, relativní vlhkosti a tlaku přímo v provozu u zákazníka.

 

  • Autorizované metrologické středisko, úřední značka K 70 bylo autorizováno Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ( ÚNMZ ) podle § 16 zákona č. 505/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů pro ověřování stanovených měřidel. Držitelem autorizace jsme od roku 1992. Rozsah autorizace je platný pro ověřování lékařských tonometrů ( položka č. 2.3.2. příloh vyhlášky MPO č. 345/2002 Sb. v platném znění ) a je zapsán v Podmínkách autorizace, vydaných jako příloha Rozhodnutí o autorizaci. Úroveň metrologického a technického vybavení a prověření kvalifikace odpovědných zaměstnanců je doložena Osvědčením o metrologické, technické a personální způsobilosti k ověřování stanovených měřidel. 

Zajímavosti a důležité informace