Služby

MEROS, spol. s r.o. je společnost zabývající se metrologickými službami a v omezené míře prodejem měřicí techniky (teploměry, vlhkoměry, tlakoměry Prematlak/WIKA, svinovací metry.

Kalibrační laboratoř je začleněna do této společnosti a poskytuje kalibrační služby zákazníkům v oborech měření elektrických veličin, frekvence, času, otáček, délky, tlaků, teplot a relativní vlhkosti. Kalibrace měřidel je hlavní pracovní náplní společnosti a cílem kalibrační laboratoře je poskytovat zákazníkovi komplexní metrologické služby a předávat mu nestranné a objektivní informace o jeho měřidlech, a tak dosáhnout požadovaného stupně metrologického zabezpečení jeho výrobního procesu nebo služby. 

Jako autorizované metrologické středisko ověřujeme stanovené měřidla - lékařské tonometry.