Služby

MEROS, spol. s r.o. je společnost poskytující metrologické služby (akreditované a neakreditované kalibrace, ověření stanovených měřidel) a v omezené míře zajišťuje prodej měřicí techniky (teploměry, vlhkoměry, stopky, tlakoměry Prematlak/WIKA, svinovací metry, posuvky).

Jako akreditovaná kalibrační laboratoř poskytujeme akreditované kalibrace v oborech měření elektrických veličin, frekvence, času, otáček, délky, tlaků, teplot, relativní vlhkosti a osvětlenosti. Kalibrace provádíme jak v naší laboratoři, tak i v místě zákazníka (kromě měřidel délky a měřidel osvětlenosti - luxmetrů).  Kalibrace měřidel je hlavní pracovní náplní společnosti a cílem kalibrační laboratoře je poskytovat zákazníkovi komplexní metrologické služby a předávat mu nestranné a objektivní informace o jeho měřidlech, a tak dosáhnout požadovaného stupně metrologického zabezpečení jeho výrobního procesu nebo služby. 

Jako autorizované metrologické středisko ověřujeme stanovené měřidla - lékařské tonometry.

Rozsah našich nejlepších měřících schopností v jednotlivých oborech měření naleznete v Příloze k Osvědčení, kterou naleznete v sekci KE STAŽENÍ. Případně kontaktujte přímo naše kalibrační techniky viz. KONTAKTY.