Frekvence

Kalibrujeme: čítače; vf a nf generátory a syntezátory; funkční a pulsní generátory; generátory a zdroje aperiodických signálů; frekvenční konvertory a měniče; frekvenční normály; měřiče frekvence; frekvenční analyzátory; kalibrátory frekvence; kmitoměry; multimetry s funkcí měření frekvence; selektivní vf měřiče; osciloskopy; polyskopy; spektrální a frekvenční analyzátory; referenční oscilátory; frekvenční oscilátory; rozmítací a měřící oscilátory; frekvenční etalony; zkušební, kontrolní a testovací zařízení a jejich části.

 

Naše nejlepší měřící schopnosti ( CMC ):

Pořadové
číslo   1)

 

Měřená veličina

Rozsah měřené veličiny

Měřicí schopnost kalibrace [ ± ] 2)

Identifikace metody

1

frekvence

 

 

 

 

0,001Hz až 50MHz

50MHz až 1GHz

1GHz až 3,2GHz

 

 

3,5·10-11

1,0·10-9

3,0·10-10

MKF-f1

 generování

U ≥ 2,2V TTL/50Ω

U ≥ 1V sinus/50Ω

U ≥ 2Všš/50Ω

 

 

1MHz, 5MHz, 10MHz

 

 

4,0·10-11

4,0·10-12

1,0·10-12

MKF-f1 měření

Uvst ≥ 1Vef odstup signál/šum ≥ 60dB

100s ≤ τ ≤ 200s

200s < τ ≤ 2000s

2000s < τ

 

 

0,001Hz až 100Hz

100Hz až 350MHz

 

 

5,0·10-10

5,0·10-10

MKF-f1

měření impulsních signálů

τ ≥ 10s

τ ≥ 1s

MKE-SRP.1

 

 

 

 

1Hz až 30Hz

30Hz až 300Hz

300Hz až 100kHz

100kHz až 300kHz

300kHz až 350MHz

350MHz až 6GHz

 

 

 

 

5·10-5 Hz

3·10-4 Hz

5·10-5 Hz

6,0·10-10

5,0·10-10

3,0·10-10

MKF-f1

měření sinusových signálů

Uvst ≥ 1Vef odstup signál/šum ≥ 60dB

τ ≥ 10s

τ ≥ 1s

MKE-SRP.1

1*

 

10MHz až 3,2GHz

8,0·10-10

MKF-f1

generování

U ≥ 2Všš / 50Ω

MKE-SRP.1

 

 

0,001Hz až 100MHz

100MHz až 350MHz

 

 

1,0·10-9

1,0·10-9

MKF-f1 měření impulsních signálů

τ ≥ 10s

τ ≥ 1s

1Hz až 30Hz

30Hz až 300Hz

300Hz až 100kHz

100kHz až 300kHz

300kHz až 6GHz

5,0·10-5 Hz

3,0·10-4 Hz

5,0·10-5 Hz

2,0·10-9

1,0·10-9

MKF-f1

měření sinusových signálů τ ≥ 1s

Uvst ≥ 1Vef odstup signál/šum ≥ 60dB

MKE-SRP.1

1)    v případě, že laboratoř provádí kalibrace mimo/i mimo své stálé prostory, jsou tyto kalibrace u pořadového čísla označeny hvězdičkou

2)    vyjádřená obdobně jako nejistota v souladu s požadavky dokumentu EA 4/02 při  k = 2, procentuální vyjádření je vždy z měřené hodnoty