Délka

Kalibrujeme: koncové měrky rovnoběžné; posuvná měřidla s digitální stupnicí; oboustranná posuvná měřidla s kruhovým číselníkovým úchylkoměrem a hloubkoměrem; posuvné hloubkoměry; posuvné výškoměry; posuvné hloubkoměry s číselníkovým úchylkoměrem; posuvné výškoměry s digitální stupnicí; posuvné hloubkoměry s digitální stupnicí; třmenové mikrometry pro vnější měření s pevnými dotyky s rozsahem měření do 100 mm; porovnávací měrky; mikrometry na plech; třmenová mikrometrická měřidla s rozšířenými doteky; mikrometry na drát; mikrometry s digitální stupnicí; pasametry a mikropasametry; měřidla páková (hmatadla) na plechy a stěny s číselníkovým úchylkoměrem; číselníkové úchylkoměry s dílkem stupnice 0,01 mm; číselníkové úchylkoměry s dílkem stupnice 0,001 mm; číselníkové úchylkoměry s digitální stupnicí; sonkátory a mikrokátory; válečkové, ploché kalibry; třmenové kalibry jednostranné a oboustranné; válcové kontrolní trny; lístkové spároměry; ocelové stáčecí metry; ocelové délková měřítka tenká; ocelová měřítka ohebná; měřická pásma.

UPOZORNĚNÍ: Aktuálně pracujeme na rozšíření akreditace na kalibraci měřických pásem do 30 m. Měřická pásma v současné době kalibrujeme pouze neakreditovaně.

 

Naše nejlepší měřící schopnosti ( CMC ):

Pořadové
číslo  

Měřená veličina

Rozsah měřené veličiny

Měřicí schopnost kalibrace [ ± ] 1)

Identifikace metody

1

Koncové měrky

0,5mm až 100mm

(0,1 + 1 L) µm

MKGD KM.2

2

Posuvná měřidla

0,5mm až 500mm

(10 + 8 L) µm

MKGD PM.2

3

Mikrometrická měřidla

0,5mm až 100mm

(2,5 + 1 L) µm

MKGD MM.2

4

Úchylkoměry - 0,01 mm

0,5mm až 100mm

(2,5 + 1 L) µm

MKGD UM.2

Úchylkoměry - 0,001mm

0,5mm až 100mm

(1 + 1 L) µm

 

5

Válečkové kalibry

0,5mm až 50mm

(2,5 + 1 L) µm

MKGD VK.1

6

Spároměry

0,02mm až 2mm

(2,5 + 1 L) µm

MKGD LS.1

7

Ocelové stáčecí metry

do 5000mm

(200 + 50 L) µm

MKGD SM.1

Ocelové stáčecí metry

do 3000mm

(100 + 20 L) µm

Ocelová tenká měřítka

do 1000mm

(100 + 20 L) µm

Ocelová ohebná měřítka

do 1000mm

(100 + 20 L) µm

Měřická pásma - pouze neakreditovaně

0m až 30m

(0,4 + 0,04L)m

1)    vyjádřená obdobně jako nejistota v souladu s požadavky dokumentu EA 4/02 při  k = 2

     L - měřená délka v m