Tlak

Kalibrujeme: analogové deformační  manometry; analogové manovakuometry; digitální manometry a manovakuometry; diferenční tlakoměry; převodníky tlaku s elektrickým výstupním signálem; diferenční převodník tlaku s elektrickým výstupním signálem; převodníky podtlaku s elektrickým výstupním signálem; kalibrátory tlaku; měřící řetězce tlaku; barometry.

 

Naše nejlepší měřící schopnosti ( CMC ):

Pořadové
číslo  
1)

Měřená veličina

Rozsah měřené veličiny

Měřicí schopnost kalibrace [ ± ] 2)

Identifikace metody

1

Přetlak (kapalina)

0,1Mpa až 0,35MPa

0,35MPa až 3,5MPa

3,5MPa až 7MPa

7MPa až 60MPa

0,00007 MPa

0,02 %

0,0028 MPa

0,04 %

MKMP TL.2

 

1*

Přetlak (plyn)

0 až 1kPa

1kPa až 10kPa

10kPa až 200kPa

200kPa až 600kPa

600kPa až 2000kPa

0,1% + 0,0015kPa

0,04% + 0,004kPa

0,05% + 0,03kPa

0,06% + 0,05kPa

0,07% + 0,11kPa

Podtlak (plyn)

0 až 1kPa

1kPa až 90kPa

0,1% + 1,5Pa

0,05% + 13Pa

Přetlak (kapalina)

0 až 2MPa

2MPa až 10MPa

10MPa až 25MPa

25MPa až 60MPa

0,05% + 0,3 kPa

0,06% + 1 kPa

0,05% + 5 kPa

0,06% + 9 kPa

Absolutní (plyn)

5kPa až 2000kPa

0,05% + 0,3 kPa

 

Absolutní (kapalina)

2000kPa až 10000kPa

10000kPa až 25000kPa

0,07% + 1,2 kPa

 

0,06% + 4 kPa

1)    v případě, že laboratoř provádí kalibrace mimo/i mimo své stálé prostory, jsou tyto kalibrace u pořadového čísla označeny hvězdičkou

2)    vyjádřená obdobně jako nejistota v souladu s požadavky dokumentu EA 4/02 při  k = 2, procentuální vyjádření je vždy z měřené hodnoty