Relativní vlhkost

Kalibrujeme: absorbčně deformační vlhkoměry vlasové a blánové; psychrometry mechanické se skleněnými teploměry, aspirační, elektrické s odporovými teploměry, termočlánkové; elektronické vlhkoměry s integrovaným čidlem i s kabelovým čidlem, hygrografy vlasové, s elektrolytem, bubnové, kruhové; elektronické zapisovače relativní vlhkosti, dataloggery, monitorovací systémy; snímače relativní vlhkosti, s převodníkem (unifikovaný signál), s analogovým výstupem, spínače; generátory relativní vlhkosti, přenosné, analyzátory; regulátory relativní vlhkosti; meteostanice; měřidla relativní vlhkosti zabudovaná v klimatických a vlhkostních komorách; měřící řetězce relativní vlhkosti jako součást panelových měřidel–indikátor, regulátor, ovládací dotykový panel, ovládací PC.

 

Naše nejlepší měřící schopnosti ( CMC ):

Pořadové
číslo  
1)

Měřená veličina

Rozsah měřené veličiny

Měřicí schopnost kalibrace [ ± ] 2)

Identifikace metody

1*

Relativní vlhkost

5% až 10%

10% až 30%

30% až 70%

70% až 90%

2,4% RV

1,2% RV

1,3% RV

1,4% RV

MKRV.1

1)    v případě, že laboratoř provádí kalibrace mimo/i mimo své stálé prostory, jsou tyto kalibrace u pořadového čísla označeny hvězdičkou

2)    vyjádřená obdobně jako nejistota v souladu s požadavky dokumentu EA 4/02 při  k = 2, procentuální vyjádření je vždy z měřené hodnoty

     RV – relativní vlhkost