Temperature

Kalibrujeme: měřidla teploty - odporové teploměry, termoelektrické články, skleněné teploměry, elektronické teploměry, analogové teploměry, zapisovače teploty (datalogger), regulátory teploty, kalibrátory teploty, snímače teploty, měřící ústředny, radiační pyrometry, měřící řetězce teploty; měřidla teploty jako součást teplotních zařízení - kalicí, popouštěcí pece, žíhací pece, cementační pece, teplotní termostaty, muflové pece, sterilizátory, sušicí pece, vodní lázně, mrazící boxy, ledničky, biologické termostaty.

 

Naše nejlepší měřící schopnosti ( CMC ):

Pořadové
číslo  
1)

Měřená veličina

Rozsah měřené veličiny

Měřicí schopnost kalibrace [ ± ] 2)

Identifikace metody

1

 

 

 

 

Odporové teploměry

-70°C až -30°C

-30°C až 0,01°C

0,0°C

0,01°C až 150°C

150°C až 230°C

230°C až 420°C

420°C až 650°C

0,12 °C

0,08 °C

0,05 °C

0,07 °C

0,08 °C

0,15 °C

0,30 °C

MKTT OT.2

Termoelektrické snímače teploty

-70°C až 420°C

420°C až 650°C

650°C až 1100°C

0,5 °C

0,7 °C

1,5 °C

MKTT TE.2

Elektronické teploměry

-70°C až -20°C

-20°C až 0,01°C

0,0°C

0,01°C až 150°C

150°C až 230°C

230°C až 420°C

420°C až 650°C

650°C až 1000°C

1000°C až 1100°C

0,12 °C

0,08 °C

0,05 °C

0,07 °C

0,08 °C

0,15 °C

0,3 °C

1,4 °C

1,5 °C

MKTT ET.2 generování

 

 

 

Skleněné teploměry

-40°C až -20°C

-20°C až 200°C

200°C až 300°C

0,12 °C

0,07 °C

0,15 °C

MKTT ST.2

Radiační pyrometry

-20°C až 300°C

300°C až 1100°C

1,2 °C

0,6%

MKTT PR.1

Měřicí řetězce teploty

-200°C až 1800°C

 0,1 %

MKTT TX.1

1*

Elektronické teploměry, odporové snímače teploty, termoelektrické snímače teploty a skleněné teploměry

-80°C až 420°C

420°C až 1100°C

 

 0,2 °C

 2,0 °C

MKTT ET.2

MKTT OT.2

MKTT TE.2

MKTT ST.2

měření

Měřící řetězce teploty

-200°C až 1800°C

 0,1 %

MKTT TX.1

 

Radiační pyrometry

-20°C až 0°C

0°C až 300°C

300°C až 550°C

550°C až 1100°C

 2,2 °C

1,6 °C

0,50% + 0,6 °C

0,60% + 0,5 °C

MKTT PR.1

1)    v případě, že laboratoř provádí kalibrace mimo/i mimo své stálé prostory, jsou tyto kalibrace u pořadového čísla označeny hvězdičkou

2)    vyjádřená obdobně jako nejistota v souladu s požadavky dokumentu EA 4/02 při  k = 2, procentuální vyjádření je vždy z měřené hodnoty