Čas

Kalibrujeme: digitální a mechanické stopky; měřidla času, minutníky; časovače; spínací hodiny; časová relé; vf a nf generátory a syntezátory; funkční a pulzní generátory a syntezátory; funkční a pulsní generátory; generátory a zdroje aperiodických signálů; frekvenční konvertory a měniče; rozmítací a měřící oscilátory, selektivní vf měřiče; osciloskopy; polyskopy; spektrální a frekvenční analyzátory; zkušební, kontrolní a testovací zařízení a jejich části.

 

Naše nejlepší měřící schopnosti ( CMC ):

Pořadové
číslo  

Měřená veličina

Rozsah měřené veličiny

Měřicí schopnost kalibrace [ ± ] 1)

Identifikace metody

2

čas-časový interval

1ns až 4ns

4ns až 10ns

10ns až 100ns

100ns až 1µs

 

1µs až 10s

10s až 105s

     0,70 ns

4,5% + 0,50ns

5,5% + 0,50ns

2,0·10-9 s

 

4,0·10-9 s

3,5·10-11

MKF-t1 generování

U ≥ 1Všš /50Ω

 

U ≥ 2,2V TTL/50Ω

 

 

 

10ms až 1000s

2,85ns až 10ms

 

 

 

5,0·10-10

5,0·10-10

MKF-t1

měření periody impulsních signálů

Uvst ≥ 1V

τ ≥ 10s

τ ≥ 1s

 

 

5ns až 10s

10s až 1·105s

 

 

1,0·10-9s

5,0·10-10

MKF-t1

měření časového intervalu impulsních signálů

Uvst ≥ 1V

MKE-SRP.1

 

 

500ps

150ps

 

 

0,080 ns

0,040 ns

MKF-t1

doba náběhu  generování

5mVšš-3m Všš

10Hz-2MHz

2*

 

 

1ns až 4ns

4ns až 10ns

10ns až 100ns

0,70 ns

4,5% + 0,5ns

5,5% + 0,5ns

MKF-t1 generování

U ≥ 1Všš /50Ω

 

 

 

10ms až 1000s

2,85ns až 10ms

 

 

 

1,0·10-9

1,0·10-9

MKF-t1

měření periody impulsních signálů

Uvst ≥ 1V

τ ≥ 10s

τ ≥ 1s

 

5ns až 500ms

500ms až 5s

5s až 1·105s

 

1,0·10-9s

1,0·10-9s

1,0·10-9

MKF-t1

měření časového intervalu impulsních signálů

Uvst ≥ 1V

 

 

500 ps

150 ps

 

 

0,080 ns

0,040 ns

MKF-t1

doba náběhu generování

5mVšš-3m Všš

10Hz-2MHz

1s až 1·104s

0,12s

MKF-t1

stopky rozlišení 0,01s

1)    v případě, že laboratoř provádí kalibrace mimo/i mimo své stálé prostory, jsou tyto kalibrace u pořadového čísla označeny hvězdičkou

2)    vyjádřená obdobně jako nejistota v souladu s požadavky dokumentu EA 4/02 při  k = 2, procentuální vyjádření je vždy z měřené hodnoty